Onze Werkvelden
Compliancestrategieen
Horizontaal toezicht
Verandering van strategie en cultuur
Handhavingscounsellor
Procesbegeleiding van workshops en conferenties
Interim-management
Trainingen

 

BRUNIA Compliance Consultancy is als organisatieadviseur actief op de volgende terreinen:

 

Compliancestrategieen

 • het opzetten, verbeteren en herijken van:
  • nalevingssstrategie
  • risicoanalyse
  • doelgroepenbeleid
  • handhavingsprogramma
 • het ontwikkelen van instrumenten van preventie, toezicht, inspectie en controle
 • het doorlichten van bestaande werkwijzen op mogelijke verbetering in:
  • klantgerichtheid
  • doorlooptijd
  • resultaat
 • het evalueren van regelgeving, werkwijzen of toezichtsinstrumenten op effectiviteit en efficiency

 

 

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht is de nieuwe aanpak van de Belastingdienst. Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving  en past uitstekend in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samenwerking staat centraal. Gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid van belastingplichtige en belastingdienst. De Belastingdienst wil graag een convenant afsluiten met organisaties die hun belastingproces op orde hebben. Er worden afspraken gemaakt over vermindering van toezicht door de fiscus, mits de organisatie zijn belastingzaken op orde heeft, houdt en kan en wil houden. Naarmate de organisatie zijn fiscale beheersing verder op orde heeft, heeft de Belastingdienst een groter vertrouwen dat er een correcte belastingafdracht zal plaats vinden.

BRUNIA Compliance Consultancy heeft een concept ontwikkeld, dat een organisatie helpt om 'belasting-compliant' te worden, met als doel een convenant met de Belastingdienst af te sluiten. Dit concept is ontwikkeld met behulp van experts die hun sporen op het gebied van Administratieve Organisatie, Belastingwetten, Fiscaal Management en Corporate Governance ruimschoots hebben verdiend. Het concept staat garant voor een snelle verbetering van de fiscale organisatie en implementatie van een adequaat Tax Control Framework.

BRUNIA Compliance Consultancy biedt in dit traject ondersteuning in:
 • Inventarisatie van de huidige fiscale situatie (nulmeting),
 • Uitvoering van risico-analyses
 • Ondersteuning bij het aanpassen van het Administratief Organisatorisch bouwwerk
 • Opzetten van een veranderplan
 • Veranderkundige ondersteuning bij het ontwerp en de implementatie van control-maatregelen
 • Verzorgen van trainingen
 • Testen van de werking van de control-maatregelen
 • Overleg met de Belastingdienst, inclusief het winnen van vertrouwen.

Met de hulp van BRUNIA Compliance Consultancy komt de organisatie 'in control' op het gebied van belastingen, zodat niets in de weg staat om een convenant met de Belastingdienst af te sluiten en na te komen.

 


Verandering van strategie en cultuur

 • het ontwerpen van veranderingsprocessen
 • het introduceren van action-learning
 • het implementeren van compliancestrategieen en bijbehorende besturingsvraagstukken
 • het begeleiden van de organisatieontwikkeling naar een klantgerichte en resultaatgerichte organisatie
 • het vervullen van de rol van programma- of projectadviseur

 

Handhavingscounsellor

 • het fungeren als persoonlijk klankbord voor managers van handhavingsorganisaties
 • het leveren van inhoudelijke adviezen ten aanzien van vraagstukken van beleid, organisatie en management

Deze diensten worden verstrekt in de vorm van een gespreksabonnement.


Procesbegeleiding van workshops en conferenties

 • het ontwerpen van en begeiden van resultaatgerichte workshops
 • het begeleiden van conferenties van managementteams en projectgroepen
 • het ontwikkelen van procesarchitectuur bij invoeringen van nieuwe wetten en taken
 • het verzorgen van procesbegeleiding en procesmanagement


Interim-management

 • het optreden als tijdelijk hoofd van een handhavings- of toezichtsafdeling
 • het aansturen van tijdelijke (verander)teams
 • Deze dienstverlening is ook parttime mogelijk.

training toezichthouders nalevingsstrategie

Trainingen

 • NIEUW: Workshop 'Samenwerken met TIC's '. Klik hier voor de brochure.
 • trainingen over het leidinggeven aan toezichthouders
 • trainingen over nalevingsstrategie
 • trainingen beroepsethiek
 
Nieuwe Workshop

 


In september 2009 presenteren wij de nieuwe 1daagse workshop ' Samenwerken met TIC'˜. Als u klikt op de foto kunt u de complete brochure lezen en downloaden. Lees ook - onder Publicaties- het artikel dat de beide trainers hebben geschreven in het blad Overheidsmanagement.

folder samenwerken met tic

 

 

 

 

 

Training beroepsethiek edit

 Training beroepsethiekWelke rol vervult de Accountant in Business? Is hij de Brave Hendrik die zich voorbeeldig gedraagt en anderen daartoe aanzet? Of is hij de Handige Harry die iedereen te slim af lijkt te zijn?

Meer